missie

Met een hart voor kinderen, jongeren en volwassenen, op een respectvolle, zingevende en professionele manier, hun welbevinden bevorderen en zorg bieden in aansluiting op hun noden en hun individuele vraag zodat zij tot een maximale zelfontplooiing komen, hierbij rekening houdend met de familiale en maatschappelijke context.

We streven er bijgevolg naar om elke hulpvraag ernstig te nemen en te beantwoorden. Wij geloven in de ontwikkelingskansen van elk kind, elke jongere, elke volwassene alsook zijn/haar gezin. Wij zijn er eveneens van overtuigd dat elke interactie tussen hulpvrager en hulpverlener aan beide partijen groeikansen biedt. Wij doen hierbij een beroep op de naaste omgeving als expert.

Verder willen wij ons handelen sturen vanuit professionaliteit en met teamgeest, en dit in alle openheid en transparantie. We vinden het cruciaal om te komen tot een respectvolle samenwerking met iedereen, die met het kind, de jongere, volwassene of het gezin begaan is. Met alle neuzen in dezelfde richting komen we verder.