Thuisbegeleiding

De dienst Thuisbegeleiding Woluwe richt zich op dove en slechthorende personen en ondersteunt gezinnen die te maken krijgen met een doof of slechthorend kind of een kind met een taal- spraakprobleem.

De begeleiding is gericht op de ontwikkeling van uw kind en de pedagogische en psycho-sociale ondersteuning van uzelf als ouders.
In het geval van meerderjarigen wil de begeleiding de zelfstandigheid van uw zoon of dochter stimuleren.
De begeleiding gebeurt aan huis, bij middel van individuele gesprekken of groepssessies