Doelgroep

 De thuisbegeleidingsdienst ondersteunt gezinnen in Vlaams-Brabant en Brussel die geconfronteerd worden met een doof of slechthorend kind of een kind met een ernstig taal- spraakprobleem.

Thuisbegeleiding Woluwe is gericht naar:

  • gezinnen met een doof of slechthorend kind of jongere
  • dove ouders en hun gezin 
  • dove of slechthorende volwassenen die ondersteuning kunnen gebruiken
  • gezinnen met een kind met een (vermoeden van) taal-spraakontwikkelingsstoornis