Werking

Na de aanmelding en de intake en nadat u gekozen heeft voor thuisbegeleiding, duidt de dienst een vaste thuisbegeleidster aan. Zij zal verder uw contact- en vertrouwenspersoon zijn.


Thuisbegeleiding is maatwerk: samen met u of met uw gezin wordt de inhoud, frequentie en het moment van de huisbezoeken afgesproken.


De wettelijk vastgestelde bijdrage is 5,00 euro/uur.


Per kwartaal ontvangt u een overschrijvingsformulier.


Over het algemeen duurt een begeleiding één uur.


Inschrijving bij en goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is nodig om thuisbegeleiding te verkrijgen. De thuisbegeleidster kan dit samen met u in orde maken.


Afronding en evaluatie: regelmatig vinden er tussentijdse evaluaties plaats en op elk moment is er bijsturing mogelijk. Wanneer u dat wenst en in samenspraak met de thuisbegeleidster kunt u de thuisbegeleiding stopzetten.


De thuisbegeleiding werkt op verschillende terreinen: • Naar de ouders:

  -Vanuit een gehoor- en/of taalproblematiek kunnen zeer specifieke opvoedingsvragen ontstaan. Samen met u overlopen we die vragen en samen zoeken we naar antwoorden en manieren om hier mee om te gaan.

  -Het kan zijn dat u vragen heeft over de manier waarop u beter in interactie kan treden met uw kind. We passen verschillende communicatievaardigheden toe en stimuleren de communicatieve setting van uw gezin.

  -Bij confrontatie met een beperking komt er soms heel wat sociale administratie op u af. We adviseren u hierin en helpen u wegwijs op administratief vlak.

  -Indien het wenselijk is, informeren we u en brengen we u in contact met andere hulpverlenings-diensten.

  -We brengen u in contact met ouders die zich in een gelijkaardige opvoedingssituatie bevinden indien u dat wenst

  -We verlenen audio-technisch advies aan ouders met een doof of slechthorend kind.

  -We bieden pedagogisch advies indien wenselijk. 

  -We volgen het diagnostisch proces samen met u. 

   

 • Naar de ouder- kind interactie:

  -U kunt bij uw thuisbegeleidster terecht voor ondersteuningsgesprekken. 

  -Samen met de thuisbegeleidster oefent u communicatiestrategieën in om zo tot een positieve interactie te komen tussen uw kind en zijn omgeving.

  -De thuisbegeleidster voorziet u van feedback over uw aanpak en voorkomt onzekere gevoelens over de aanpak van uw kind.

  -Wie geïnteresseerd is kan een Hanen-oudercursus volgen. 

   

 • Naar het kind:

  -Via spel trachten we mee de taalontwikkeling op gang te brengen en gaan we in op de communicatiedrang van uw kind.

  -De thuisbegeleidster heeft daarbij steeds aandacht voor de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind. 

   

 • Naar de omgeving:

  -We hebben ook oog voor de directe omgeving van het kind: onthaalouders, kinderdagverblijven, grootouders, scholen,… 
   

 • Samenwerking:

 •  

 • -Vanuit de Thuisbegeleidingsdient werken we samen met of houden we contact met doorverwijzers of andere betrokken hulpverleningsdiensten: revalidatiecentra, NKO-diensten, Centra voor ontwikkelingsstoornissen...