waarden

Als organisatie willen wij in de regio erkend worden als een gespecialiseerde begeleidingsdienst. In samenwerking en dialoog met de gebruiker en diens netwerk (o.a. kribbe, school, revalidatiecentra, werkgever,…) wensen wij een maatschappelijke rol te vervullen. Door jarenlang met kinderen, jongeren, volwassenen en ouders om te gaan, heeft onze dienst heel wat kennis en ervaring op-gebouwd omtrent gehoor- en taalspraakstoornissen.

 

In onze dagelijkse werking geloven wij steevast in de eigenheid van elk individu en zijn omgeving. Wij geloven eveneens in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke cliënt of elk cliëntsysteem om te komen tot maximale zelfontplooiing. De cliënt en zijn systeem staan centraal. Ons handelen wordt daarbij gekenmerkt door planmatigheid en betrokkenheid. We hanteren tevens een ontwikkelings-gericht kader en zijn op maximale integratie gericht. Ook blijven we alert door de ontwikkelingen op vlak van onderzoek en literatuur op de voet te volgen. Bovendien respecteren we elke filosofische overtuiging van de gebruiker. We deinzen er niet voor terug op een vertrouwensvolle manier in overleg te gaan met de gebruiker en, indien gewenst, zijn/haar netwerk. Tot slot geloven we nog in de zelfontplooiing als begeleider.