Welkom

 


Thuisbegeleidingsdienst Woluwe


Maakt u zich zorgen over de taalontwikkeling van uw kind?
Vermoedt u dat uw kind een taalachterstand of een spraakontwikkelingsprobleem heeft?
Werd er bij uw kind een gehoorprobleem vastgesteld? 


Heeft u vragen zoals:
Hoe krijg ik contact met mijn kind, waarom gedraagt hij zich op deze manier?
Op welke manier kan ik de ontwikkeling van mijn kind positief beïnvloeden?
Bent u zelf doof of slechthorend of is iemand uit uw gezin doof of slechthorend en leidt dat tot vragen?

De thuisbegeleidingsdienst helpt gezinnen een antwoord te bieden op een complexe situatie die ontstaan is vanuit een zorgvraag.


Thuisbegeleidingsdienst Woluwe richt zich tot dove en slechthorende personen en op kinderen met een spraak- taalontwikkelingsstoornis. Samen met de hulpvrager gaan we op weg en bieden we ondersteuning waar nodig.

We hebben daarbij oog voor de ontwikkelingskansen van elk individu en houden steeds rekening met de specifieke opvoedingssituatie.